Klachtenregeling

KLACHTENREGELING

NG-Dent streeft ernaar om haar patiënten te voorzien van tandheelkundige behandelingen van de hoogste kwaliteit. Een persoonlijke benadering en een transparante wijze van werken en communicatie zijn belangrijke speerpunten binnen onze organisatie.
De medewerkers van NG-Dent zijn gekwalificeerd en gecertificeerd en doen er alles aan om onze richtlijnen op te volgen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling en/of behandelaar.
Neemt u in dat geval  altijd contact met ons op zodat wij met u hierover in gesprek kunnen gaan.

Hoe werkt de klachtenregeling van NG-Dent?
 • Wanneer u uw klacht bij ons heeft gemeld, nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om uw klacht op te lossen;
 • Bent u het niet eens met de geboden oplossing vanuit NG-Dent, dan kan onze praktijkmanager mevrouw Boulidam een second opinion voor u aanvragen.
 • De professionele mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, zal een onafhankelijk advies uitbrengen;
 • Als bovenstaande mogelijkheden er niet toe hebben geleid dat uw klacht naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich kosteloos wenden tot de klachtenregeling van de KNMT.
 • Wij zijn aangesloten bij de formele klachtenregeling van onze beroepsvereniging.
Garantiebepalingen: Als u patiënt bent bij centrum voor tandheelkunde & implantologie NG dent kunt u rekenen op de best mogelijke en hoogwaardige tandheelkundige zorg. Behandelingen worden zorgvuldig uitgevoerd conform de in de beroepsgroep gebruikelijke standaarden. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen.

Om voor garantie in aanmerking te komen, geldt als voorwaarde dat u 2 maal per jaar voor controle en preventie of mondhygiëne bij Centrum voor Tandheelkunde & Implantologie NG dent komt. Ook dient u de adviezen en instructies van uw tandarts/behandelaar over preventie, mondhygiëne en behandeling opvolgen. De geadviseerde behandelingen dienen uitgevoerd te worden in onze eigen praktijk.

Garanties en uitzonderingen

 • Elke vorm van garantie dient met de behandelaar te worden besproken.
 • Wij garanderen de kroon, niet de tand of kies.
 • Bij tandbederf wordt geen garantie gegeven.
 • Op verkleuringen van composietvullingen wordt geen garantie gegeven.
 • Er mogen geen wijzigingen in het werkstuk gemaakt zijn door anderen buiten centrum voor tandheelkunde & implantologie NG dent om.
 • Als de behandeling tegen het advies van de behandelaar is wordt er geen garantie gegeven.
 • Wat als gevolg van trauma of overbelasting kapot of verloren gaat, valt niet onder garantie.Garantieperiodes
 • Kroon- en brugwerk: 5 jaar
 • Implantaat: 5 jaar (alleen voor niet-rokers).
 • Vullingen: 1 jaar met uitsluiting van het melkgebit.
 • Noodprothese: 1 jaar mits er rebasing is uitgevoerd binnen 3 maanden na plaatsing.
 • Prothese: 1 jaar.
 • Splint: 1 jaar (niet op slijtage door normaal gebruik).
 • Bleken: geen garantie mogelijk.
 • Wortelkanaalbehandeling : geen garantie mogelijk.
 • Relaps orthodontie: geen garantie mogelijk.
 • Mondhygiëne/parodontologie: geen garantie mogelijk

5 jaar Garantie

Op implantaten én kronen

5 jaar garantie op implantaten en kronenWij streven ernaar de hoogste norm te bieden op het gebied van persoonlijke gebits- verzorging en zo te zorgen voor de kwaliteitstandheelkunde die onze patiënten verdienen. We zorgen voor een alomvattend behandelplan en gebruiken herstellende en cosmetische tandheelkunde om de voor u optimale gebitstoestand te bereiken. Als er spoedeisende hulp nodig is, zullen we er alles aan doen om u zo snel mogelijk te zien en te behandelen....

Tanden implantaten, Tandarts NG-dent Hilversum, Betaalbaar en Beste Kwaliteit en Arts

NG-dent Implantologie & Tandheelkunde
Groest 71-3, 1211 EA Hilversum
Tel: 035 - 624 60 98 / 06 - 50 40 15 73

Normale Openingstijden Ma. t/m Vrij.
Van 08:30 tot 17:00 uur

Avondopenstellingen Di. en Woe.
Van 17:00 tot 21:00 uur

Extra Avondopenstellingen Implantaten
Do. en Vrij. van 17:00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur

Spoeddienst
Voor acute pijnklachten kunt u telefonisch con- tact met ons opnemen.

contact