Implantaten voor patienten uit België

Komt u uit België en wilt u implantaten, vaste tanden, All-On-4, All-On-6 of klikgebit nemen om uw gebit weer compleet te maken? NGDent behandelt jaarlijks vele Vlamingen die in België niet de specialistische zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben of te kampen hebben met lange wachttijden of te dure behandelingen.

all on 4 - all on four vast gebit op implantaten

all-on-4 vaste tanden op implantaten

NGDent is gespecialiseerd in implantologie. Onze topspecialist implantoloog/kaakchirurg dr. Nashat Gara helpt u graag met implantaten om u zo weer het gevoel te geven dat u uw eigen tanden weer terug heeft. U vindt onze kliniek in Hilversum, slechts twee uur rijden vanuit Brussel (route vanuit Brussel).

NGDent speciaal voor Belgische patiënten

NGDent is een aantrekkelijke kliniek voor Vlamingen. Een behandeling bij ons heeft enkele belangrijke voordelen ten opzichte van een behandeling in België:

 • Expertise
  NGDent is een autoriteit op het gebied van tandimplantaten. Dr. N. Gara is pionier in implantologie en heeft al duizenden patiënten behandeld.
 • Geen wachttijden
  Bij NGDent kunt u in vrijwel alle gevallen direct worden behandeld.
 • Snelle behandeling
  Wij streven zeer korte behandeltrajecten na. In sommige gevallen kunnen wij de volledig behandeling in één dag doen.
 • Zeer goede Prijs
  Een implantaten behandeling is bij NGDent een stuk voordeliger dan bij Belgische klinieken.
Natuurlijke tand versus Implantaat met kroon

1: Natuurlijke tand 2: Implantaat 3: Kroon

 Wat is een tandimplantaat?

Een implantaat is een kunstwortel tand die dient ter vervanging van een natuurlijke tand. Implantaten hebben de vorm van een schroef en worden in het kaakbot ingebracht.

Implantaten hebben doorgaans een doorsnede van 3,3 tot 4,8 millimeter en een lengte van 6 tot 16 millimeter. Daarmee zijn ze ongeveer even groot als een natuurlijke tandwortel.

Een implantaat bestaat uit drie delen: een schroef van titanium, een opbouw dat uitsteekt boven het tandvlees en een porseleinen kroon die in een laboratorium wordt vervaardigd en die over de opbouw wordt geplaatst (zie Illustratie 1 ter verduidelijking).

implantaten-tanden-1-implantaat-foto

Het implantaat is een kunstwortel die de natuurlijke tand vervangt.

De voordelen van een implantaat

Implantaten zijn een uitstekende vervanging van natuurlijk tanden. Dit komt onder meer omdat:

 • Kronen of protheses goed worden verankerd
 • Beschadiging aan naburige tanden wordt vermeden
 • Implantaten (volledig) belast kunnen worden
 • Botvermindering in de kaken wordt vermeden
 • Implantaten goed worden verdragen door het lichaam, de risico’s zijn minimaal
 • Een prettig gevormd, volledig gebit voortvloeit uit een behandeling.

Voor wie zijn implantaten geschikt?

Wanneer u één of meerdere tanden bent verloren of een kunstgebit heeft, bent u een goede kandidaat voor tandimplantaten.

Implantaten zijn in principe geschikt voor jong en oud, vanaf een leeftijd van ongeveer 16 jaar. Verder is het belangrijk dat uw gezondheid in orde is. U dient bijvoorbeeld geen infecties te hebben en uw mond dient schoon te zijn. Dit betekent overigens niet per se dat gezondheidsproblemen, zoals suikerziekte of osteoporose, betekenen dat een implantaat niet gaat lukken bij u.

In ruim 95% van de gevallen slaat een implantaat goed aan. In een klein deel van de gevallen (minder dan 5%) verwerpt het lichaam het implantaat en zal een nieuw implantaat moeten worden geplaatst. Het komt dan vaak voor dat het nieuwe implantaat wel aanslaat.

Indien u (een) eerdere, onsuccesvolle implantaten behandeling(en) heeft ondergaan, stellen wij eerst een uitgebreid behandelplan op alvorens wij overgaan tot behandeling.

Waarom zijn implantaten van titanium (of een legering van titanium)?

 

Titanium is op dit moment het beste materiaal om het bot rondom het implantaat te laten aanhechten. De gevallen waarbij titanium niet aanslaat zijn, dankzij de hoge biocompabiliteit, verwaarloosbaar. Titanium is bovendien een erg duurzaam materiaal.

Hoe lang duurt het voordat mijn tanden op implantaten klaar zijn?

NGDent streeft naar een zo kort mogelijke behandelperiode. De procedure is als volgt:

 1. Allereerst komt u bij NGDent op consult om kennis te maken met de implantoloog en uw wensen uitgebreid te bespreken. Tevens vult u dan een gezondheidsverklaring in. Met name vragen die betrekking hebben op hart- en vaatziekten en diabetes (suikerziekte) zijn van belang voor de behandeling. De implantoloog zal tijdens het consult ook metingen van uw gebit nemen.
 2. Op grond van het consult en de metingen die de implantoloog heeft genomen, wordt een behandelplan opgesteld. Onze praktijkmanager geeft of zendt u de begroting en deze kunt u met haar bespreken. Wanneer dit van toepassing is, wordt een en ander opgenomen met uw verzekeringsmaatschappij. Wanneer alles in orde is, krijgt u een recept mee voor het innemen van een antibioticum alvorens u op behandeling komt. U tekent tevens een toestemmingsformulier, zoals voor elke chirurgische ingreep standaard is, waarin de risico’s van een implantaten behandeling worden omschreven.
 3. De behandeling. Allereerst krijgt u een (plaatselijke) verdoving. Wanneer u het prettig vindt, en dit verantwoord is, kan u ook onder sedatie (een roes) of narcose worden gebracht voor de behandeling. Sedatie of narcose moet vooraf besproken worden, aangezien hiervoor een anesthesist moet worden ingeschakeld. Een algehele verdoving is in principe niet nodig, want u zult geen pijn voelen tijdens de behandeling. En mocht u toch last ervaren, dan stoppen wij de behandeling en zoeken direct een passende oplossing door bijvoorbeeld de verdoving te vergroten.
 4. Tanden die niet meer goed functioneren worden getrokken. Vervolgens worden de implantaten ingebracht, eventueel nadat uw tandvlees is opengesneden om het kaakbot bloot te leggen. Wanneer er in het tandvlees is gesneden, wordt er een zogenaamde ‘healing cap’ geplaatst op de implantaten. Indien er niet in het tandvlees is gesneden kan de opbouw in sommige gevallen al direct worden geplaatst. Op de opbouw of de healing cap krijgt u een tijdelijke prothese. Wanneer u al beschikte over een prothese, kan deze worden gebruikt.
 5. Vervolgens heeft u (minstens) een maand nodig om te genezen. Uw vaste prothese wordt in de tussentijd in het laboratorium vervaardigd. Na genezing van de wond rondom de implantaten en de aangroeiing van het bot, wordt de vaste prothese geplaatst. Tevens worden de laatste aanpassingen gemaakt.

Per persoon verschilt de tijd die ligt tussen het plaatsen van de implantaten en de plaatsing van de vaste prothese/kronen. In de bovenkaak is de genezingstijd meestal langer dan in de onderkaak. Het kan zijn dat u terug dient te komen ter controle van de implantaten. Dit is nodig om uw implantaten te controleren en het gehele proces zo kort mogelijk te houden.

Binnen 1 dag implantaten

All On 4 vast gebit op implantaten - bovenkaak

All On 4 vast gebit op implantaten – bovenkaak

In sommige gevallen is het mogelijk de gehele procedure van het maken van de gebitselementen tot en met het inbrengen en bevestigen in de mond binnen één dag kan worden uitgevoerd. In alle gevallen geldt dat u al direct kunt eten en drinken, praten en glimlachen.

“Implantaten zorgen ervoor dat u weer het gevoel heeft uw eigen tanden en kiezen terug te hebben.”

Hoeveel kaakbot heb ik nodig om een implantaat te kunnen krijgen?

Om in aanmerking te komen voor implantaten moet uw kaakbot ten minste 1 cm zijn. Wanneer uw kaakbot minder is, dan zal een alternatieve oplossing gezocht moeten worden, bijvoorbeeld All-on-4 of All-on-6. Een andere mogelijkheid is dat bot wordt opgebouwd door middel van een bottransplantatie.

Doet implanteren pijn?

Wij horen keer op keer van onze patiënten dat ze geen pijn hebben gevoeld. Het valt ze doorgaans enorm mee. Pijn is echter een relatief begrip, de sensatie van pijn verschilt van patiënt tot patiënt. De implantoloog zal er altijd alles aan doen om het u zo makkelijk mogelijk te maken tijdens en na het implanteren. Uiteraard vindt de behandeling onder verdoving plaats. Er zijn verschillende vormen van anesthesie, en het hangt van de behandeling en de patiënt af voor welk type verdoving wordt gekozen.

De mogelijkheden zijn:

 1. Plaatselijke verdoving: in verreweg de meeste gevallen is dit voldoende.
 2. Sedatie: de patiënt neemt voor de behandeling een kalmeringsmiddel waardoor deze in een roes komt.
 3. Intraveneuze sedatie: deze vorm van verdoving wordt uitsluitend toegediend door een anesthesist. Tijdens de verdoving worden de hartslag en het zuurstofniveau in het bloed in de gaten gehouden.
 4. Algemene anesthesie (narcose): dit is de meest verregaande vorm van verdoving. Narcose vindt enkel plaats op verzoek van de patiënt en gebeurt tevens onder toezicht van een anesthesist.

Ik heb gehoord dat er in sommige gevallen kunstbot kan worden geplaatst om het kaakbot te verbeteren. Klopt dit?

Inderdaad, dat gebeurt regelmatig. Een andere mogelijkheid is dat bot van de patiënt zelf wordt gebruikt. De bottransplantatie kan soms uitgevoerd worden tegelijk met de transplantatie en in andere gevallen vóór de transplantatie. In het laatste geval worden de implantaten pas ingebracht tot het bot integreert met de kaak. De implantoloog zal dit altijd met u bespreken.

Wat is een sinusverhoging?

De procedure waarbij kunstbot in de bovenkaak wordt geplaatst, nadat de sinussen een stukje omhoog worden getild, wordt wel een sinusverhoging genoemd. Door deze procedure komt er meer ruimte vrij voor het implantaat. De sinusverhoging kan zowel zonder als met snijding in het tandvlees worden uitgevoerd.

 

Ik heb nog goede tanden maar ik mis één of twee kiezen. Waarom raadt de implantoloog mij aan om implantaten te zetten?

Met implantaten zorgt u ervoor dat u gezonde tanden en gezond kaakbeen behoudt. Wanneer u één kies mist, gaat uw kaakbot bijvoorbeeld terugtrekken omdat er geen wortel meer in zit om het kaakbot in vorm te houden. Het gevolg hiervan is dat de kiezen naast het gat gaan schuiven; dit doen tanden om het gat te compenseren. Dit heeft weer tot gevolg dat de kiezen scheef gaan staan, wat er toe leidt dat de tegenoverstaande kiezen (in de andere kaak) onder druk komen te staan omdat ze niet meer goed op de kiezen in de kaak met het gat passen. Het gevolg hiervan is dat deze kiezen ook verschuiven. Door dit verschuiven kunt u problemen krijgen met uw tandvlees, of met uw tanden zelf. Hele onderdelen van u (verder) gezonde gebit gaan kortom in gezondheid achteruit. Een implantaat kan deze sneeuwbal van ellende voorkomen.

Hoe kan ik mijn implantaten onderhouden?

Correct onderhoud van uw implantaten is essentieel. Hoe beter u implantaten onderhoudt, hoe langer u er plezier van heeft. Zodra de implantaten volledig zijn geintegreerd met uw kaakbot, worden ze een deel van uw gebit, net alsof ze uw eigen tanden zijn. Twee maal per dag poetsen en een maal per dag flossen raden wij aan om uw implantaten in goede conditie te houden. Indien u het onderhoud verwaarloost, kunnen er bloedingen van het tandvlees ontstaan, gingivitis (tandvleesziekte), of een oncomfortabel gevoel.

Hoe lang gaan implantaten mee?

Hoe lang implantaten meegaan is afhankelijk van de kwaliteit van de implantaten, de bekwaamheid van de implantoloog, het onderhoud van de implantaten en de gezondheid van het gebit. Er zijn gevallen bekend dat implantaten een leven lang meegaan. NGDent geeft in ieder geval 5 jaar garantie op onze tandimplantaten en gebruikt altijd de beste kwaliteit implantaten.

Wat een kost een implantaat bij NGDent?

Bij NGDent zijn de kosten voor een implantaat inclusief abutment, techniek en kroon zeer betaalbaar. Elders zult u veel meer kwijt zijn. In bepaalde gevallen worden implantaten (deels) vergoed door u zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Heeft u vragen over onze implantaten of over één van de andere behandelingen, of wilt u een afspraak maken?

Boek een Consult of Bel Ons

In sommige gevallen is het mogelijk de gehele procedure van het maken van de gebitselementen tot en met het inbrengen en bevestigen in de mond binnen één dag kan worden uitgevoerd. In alle gevallen geldt dat u al direct kunt eten en drinken, praten en glimlachen.

 

Routebeschrijving

Vanuit Brussel

Vanuit Brussel houdt u eerst Antwerpen aan. Bij Antwerpen blijft u op de E19 en volgt u de borden richting Ring Antwerpen 2. Houdt vervolgens rechts aan en volg de borden voor 34/E313/Luik/Hasselt/Eindhoven. Houdt rechts aan bij knooppunt Breda-Oost-Knooppunt Galder en volg de borden E312/A58 richting Breda. Neem vervolgens de A27 tot u bij afslag 33 uw weg vervolgt richting Hilversum. Sla linksaf naar de Diependaalseweg. Op de rotonde neemt u de eerste afslag naar de Utrechtseweg. Vervolgens slaat u linksaf naar de Emmastraat en direct de eerste rechts naar de Achterom. Dan slaat u rechtsaf naar Schapenkamp en linksaf naar de Prins Bernhardstraat. Vervolgens slaat u rechtsaf en komt u op de Groest. Op nummer 71-3 vindt u NGDent.

 

Ervaringen

“Na 8 jaren kan ik eindelijk weer goed eten.”

Na lang getwijfeld te hebben, zette ik begin dit jaar dan toch de stap om implantaten te nemen. Ik kan niet anders zeggen dat dit een van de beste beslissingen in mijn leven is geweest! Twee jaren terug heb ik een deel van mijn gebit verloren door een fietsongeluk. Implantaten waren niet mogelijk toen volgens verschillende artsen in België, omdat ik over te weinig kaakbot zou beschikken. Na een zoektocht op internet kwam ik uit bij Dr. Gara. Hij durfde de behandeling wel aan en in een vijf uur durende operatie heeft hij mijn gebit weer compleet gemaakt. De implantaten zijn nu een volledig onderdeel van mijn gebit, mijn gebit is weer compleet!

(Jens K., 24 Turnhout)

Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik de behandeling niet eerder aan heb gedurfd. Ik was bang voor behandeling en de pijn die daarbij zou horen. Eind 2014, na lang zoeken, heb ik in NGDent eindelijk een kliniek gevonden waar ik een goed gevoel bij had. De implantoloog, Dr. N. Gara, wist mij direct gerust te stellen en kon mij haarfijn uitleggen hoe een implantaat bij geplaatst kon worden. Het plaatsen van het implantaat viel reuze mee. De verdoving deed zijn werk en de begeleiding van NGDent was uiterst professioneel en vriendelijk. De kies die ik in 2012 had verloren zorgde voor een onnatuurlijk belasting van mijn kaken. Kauwen doe ik nu weer aan beide zijden en dat voelt toch een stuk fijner!

(Julie S., 54, Antwerpen)

5 jaar Garantie

Op implantaten én kronen

5 jaar garantie op implantaten en kronenWij streven ernaar de hoogste norm te bieden op het gebied van persoonlijke gebits- verzorging en zo te zorgen voor de kwaliteitstandheelkunde die onze patiënten verdienen. We zorgen voor een alomvattend behandelplan en gebruiken herstellende en cosmetische tandheelkunde om de voor u optimale gebitstoestand te bereiken. Als er spoedeisende hulp nodig is, zullen we er alles aan doen om u zo snel mogelijk te zien en te behandelen....

Tanden implantaten, Tandarts NG-dent Hilversum, Betaalbaar en Beste Kwaliteit en Arts

NG-dent Implantologie & Tandheelkunde
Groest 71-3, 1211 EA Hilversum
Tel: 035 - 624 60 98 / 06 - 50 40 15 73

Normale Openingstijden Ma. t/m Vrij.
Van 08:30 tot 17:00 uur

Avondopenstellingen Di. en Woe.
Van 17:00 tot 21:00 uur

Extra Avondopenstellingen Implantaten
Do. en Vrij. van 17:00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur

Spoeddienst
Voor acute pijnklachten kunt u telefonisch con- tact met ons opnemen.

contact